NIERUCHOMOŚCI 

Data licytacji Opis licytacji Treść ogłoszenia
2020-09-21

I licytacja nieruchomości - Paweł Borkowski

otwórz
2020-09-21

I licytacja nieruchomości - Jerzy Głąb

otwórz
2020-09-28

I licytacja nieruchomości - Anna Howorus zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4 zdj.5 zdj.6 zdj.7 zdj.8

otwórz
2020-09-28

I licytacja nieruchomości - Stanisław Mitura zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4 zdj.5 zdj.6 zdj.7 zdj.8 zdj.9 zdj.10 zdj.11 zdj.12 zdj.13 zdj.14 zdj.15 zdj.16 zdj.17 zdj.18 zdj.19 zdj.20 zdj.21 zdj.22 zdj.23 zdj.24 zdj.25 zdj.26 zdj.27 zdj.28 zdj.29 zdj.30 zdj.31

otwórz
2020-09-21

I licytacja nieruchomości - Elżbieta Teleszko

otwórz
2020-09-21

I licytacja nieruchomości - Andrzej Dąbrowski

otwórz

OPISY I OSZACOWANIA 

Data opisu Opis Treść ogłoszenia
2020-09-02

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Józef Karczewski

otwórz
2020-09-02

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - Krystyna Chomiuk i Stanisław Chomiuk

otwórz

RUCHOMOŚCI

Data licytacji Opis licytacji Treść ogłoszenia

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Data ogłoszenia Opis licytacji Treść ogłoszenia