NIERUCHOMOŚCI 

Data licytacji Opis licytacji Treść ogłoszenia
2021-05-17

I licytacja nieruchomości - KM 898/19

otwórz
2021-05-17

I licytacja nieruchomości - KMP 58/19

otwórz
2021-05-17

I licytacja nieruchomości - KM 198/19

otwórz
2021-05-24

II licytacja nieruchomości - GKM 18/19

otwórz
2021-05-24

I licytacja nieruchomości - KM 478/19

otwórz
2021-05-17

I licytacja nieruchomości - KM 1070/20 zdj.1 zdj.2 zdj.3 zdj.4 zdj.5 zdj.6 zdj.7 zdj.8 zdj.9 zdj.10 zdj.11 zdj.12

otwórz
2021-05-17

I licytacja nieruchomości - KM 1482/19

otwórz
2021-06-21

I licytacja nieruchomości - KM 770/18

otwórz
2021-06-21

I licytacja nieruchomości - KM 770/18

otwórz

OPISY I OSZACOWANIA 

Data opisu Opis Treść ogłoszenia
2021-05-20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - KM 975/20

otwórz
2021-05-20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - KM 1593/18

otwórz
2021-05-26

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości - KM 1624/20

otwórz

RUCHOMOŚCI

Data licytacji Opis licytacji Treść ogłoszenia

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI

Data ogłoszenia Opis licytacji Treść ogłoszenia